KANO SPORUNUN EN İYİLERİ SAĞLIK VE PERFORMANS TARAMALARINDAN GEÇİYOR

Türkiye’nin kano branşındaki en iyi sporcuları, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda sağlık ve performans değerlendirme testlerine giriyorlar.

25 ARALIK 2017

25-27 Aralık 2017 tarihlerinde TOHM durgun su kano branşından 26 sporcu,  8-10 Ocak 2018 tarihlerinde ise TOHM akarsu kano branşından 19 sporcu sağlık ve performans değerlendirme testleri için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na geliyor. Milli sporculara uygulanan ölçme değerlendirme ve performans testleri şu şekildedir:


.          Aerobik dayanıklılık testi (MaxVO2)

.          Anaerobik güç ve kapasite testi (Üst ekstrimite)

.          Handgrip testi (Pençe kuvveti)

.          Statik Denge testi (Postural salınım)

.          Squat çekiş test

.          Antropometrik Ölçümler

.          Solunum Fonksiyon Test

.          İzokinetik Test