Poliklinikler
Birimimizde; sporcu lisans muayeneleri; milli takım sporcuları, TOHM ve SEM sporcuları genel sağlık muayeneleri; spor yaralanmaları teşhis ve tedavisi; personel başvurularına yönelik poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Birimimiz hemşireleri tarafından; İstirahat EKG, Kan alma, Tedavi uygulamaları (pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçme vb.), İlaç ve tıbbi sarf malzemesi alım, saklanma ve takip işlemleri, yapılmaktadır.

Ayrıca “Spor Hekimliği Polikliniğinde” akupunktur, elektro akupunktur, kuru iğneleme, nöral terapi ve mezoterapi de uygulanmaktadır.

Sporcu Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında spor yaralanmalarından korunma; ilkyardım ve kişisel hijyen; spor beslenmesinde optimal spor performansına ulaşabilmek için yeterli ve dengeli beslenmenin, yeterli sıvı tüketiminin, vücut ağırlık ve vücut bileşimlerinin kontrolünün önemi; ergenlik dönemindeki fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal gelişimler ve istismar konularında eğitimler verilmektedir.