Psikolojik Değerlendirme ve Müdahale Birimi
Birimimizde aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

1.
Düzenli aralıklarla sporcuların ve antrenörlerin psikolojik ihtiyaçlarını tespit etmek amaçlı geliştirilen ölçüm araçlarının uygulanması ve raporlanması,

2. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda (örn. motivasyon, kaygı, iletişim, sakatlık, kariyer gelişimi vb.) seminer, bireysel görüşme ve grup müdahale programlarının oluşturulması,

3. Sporcunun performansı üzerinde etkisi olan diğer kişilere (örn. sporcu ailesi, sağlık çalışanları ve kurum personeli) gerekli görülen ve talep edilen konular hakkında seminer, bireysel görüşme ve grup müdahale programlarının oluşturulması,

4. Sporculara zihinsel beceri antrenmanının( hedef belirleme, konsantrasyon teknikleri, performans rutinleri, zihinde canlandırma, nefes egzersizleri, öz konuşma) öğretilmesi ve uygulanması,

5.
Müsabaka ve antrenman gözlemi yapmak,

6. Sporcuların gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal faaliyetlerin (örn. tiyatro, doğa turları, kültürel turlar vb.) düzenlenmesi,

7. Yapılan bireysel görüşmeler sonucunda gerekli durumlarda sporcunun veya antrenörün klinik psikoloğa veya psikiyatra yönlendirilmesi ve bu kişilerle koordineli çalışılması,