PERFORMANS BİRİMİ
BİRİM SORUMLUSUErkan TORTU
Sportif Eğitim Uzmanı / Uzman Antrenman Bilimci

2013 yılından itibaren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Ölçüm ve Değerlendirme Biriminde görev yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi bölümünde Hareket ve Antrenman Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca çeşitli ulusal dergilerde yayınları ve uluslararası kongrelerde sözel ve poster sunumları bulunmaktadır.Performans testleri, antrenörler, sporcular ve spor bilimciler için kanıta dayalı tavsiyeler sunarak; sporcunun eksik yönlerini, antrenman durumunu anlamak, kişisel gelişimini takip etmek ve amaca yönelik antrenman programları hazırlamak için yapılmaktadır. Sportif performans testleri subjektif gözlem ve değerlendirmenin aksine, sporcuya ve antrenörüne nesnel ve sayısal veriler üzerinden değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

UYGULANAN PERFORMANS TESTLERİ

AEROBİK KAPASİTE TESTİ

Maksimum Oksijen Tüketim Testi
Maksimum oksijen tüketim (MaxVO2) sporcunun bir dakikada kullandığı maksimum oksijen miktarıdır. MaxVO2 sporcunun kardiorespiratuvar dayanıklılık kapasitesini en iyi kriteri olarak kabul edilir. Kullanılan O2, vücuda alınan besin maddelerini parçalayarak ATP üretimi için kullanıldığından, belirli bir süre içerisinde ne kadar çok O2 kullanıyorsa, o kadar çok ATP üretebilir. Bu daha çok iş yapabilme veya yorgunluk oluşmadan uzun süre egzersize devam edebilme anlamına gelir. Kişinin bir ünite zamanda kullanabildiği O2 miktarı ne kadar fazla ise o kişinin aerobik kapasitesi o oranda yüksek demektir. MaxVO2 kapasitesinin artması müsabaka sırasındaki yorgunluğun gecikmesine ve aynı zamanda toparlanmanın daha kısa olmasına neden olacaktır. Oksijen alım kapasitesi arttıkça kalbin her atımdaki dağıtımı artmakta, kaslara daha fazla oksijen ulaştıkça, fiziksel çalışma kapasitelerini arttırmaktadır.

  


Laktat Testi
Laktat testi dayanıklılık performansını değerlendirmek, antrenman yoğunluk düzeyini belirlemek, antrenmanlara adaptasyonlarını izlemek ve sportif performansı artırmak gösterge olarak kullanılmaktadır. Kan laktatı anaerobik glikolizin bir ürünüdür. Laktat eşiği, birçok sporcu ve antrenör tarafından kullanılan en etkin ve yaygın kullanılan performans göstergelerinden biridir. Bireyin laktat eşiği noktası, dayanıklılık performansının yordayıcıdır. Bu iki noktayı temsil eden egzersiz yoğunluğunun bilinmesi kişinin mevcut performans yeteneklerini değerlendirmede değerli bir araç olduğunu kanıtlayabilir. Kandaki laktat birikimi, kasların kasılabilme kabiliyetini engeller ve yavaşlamasına hatta durdurmaya zorlar.