Bilimsel Makaleler
ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Banu Kabak, Gökhan Deliceoğlu, Erkan Tortu, Adnan Hasanoğlu. Sports Performance Analysis of Canoeing Athletes: Is there a Difference between Sprint and Slalom Canoeing?[Kano Sporcularında Performansın Değerlendirilmesi: Durgunsu ve Akarsu Kano Sporcularında Fark Var mı?]. Spor Hekimliği Dergisi,  Turkish Journal of Sports Medicine  2020;55(3): 207-213.  DOI: 10.5152/tjsm.2020.177
 2. Akınoğlu B, Kabak B, Balcı A, Kocahan T, Hasanoğlu A. A comparative study of shoulder muscle strength, sense of proprioception and internal/external rotation flexibility between adolescent athletes with and without scapular asymmetry. Adv Rehab. (2020), doi: https://doi.org/10.5114/areh.2020.99103
 3. Bihter Akınoğlu, Banu Kabak, Ezgi Ünüvar, Tuğba Kocahan. Investigation of the relationship between hamstring flexibility and hamstring and quadriceps muscle strengths in athletes. Medicina dello Sport 2020 September;73(3):392-404 DOI: 10.23736/S0025-7826.20.03582-6
 4. Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu. The Relationship between Knee Flexor-Extensor Muscle Strength and Balance Ability in Elite Gymnasts  [Jimnastik Sporcularında Diz Fleksör-Ekstansör Kas Kuvvetinin Denge ile İlişkisi]. Turkish Journal of Sports Medicine (Spor Hekimliği Dergisi) 2020; 55(3):214-221 DOI: 10.5152/tjsm.2020.178
 5. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Russian current versus high voltage current with isokinetic training on the quadriceps muscle strength and endurance. Journal of Exercise Rehabilitation 2020;16(3):272-278. https://doi.org/10.12965/jer.2040260.130
 6.  Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Banu Kabak, Ezgi Ünüvar, Adnan Hasanoğlu. Erkek Sporcularda Kuadriseps Açısı ile Kuadriseps Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Investigation of the Relationship Between Quadriceps Angle and Quadriceps Muscle Strength in Male Athletes]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2020; 12(2): 129-36 DOI: 10.5336/sportsci.2019-71553
 7. Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Cengiz Akalan, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. The Relationship Between Athletic Performance and Physiological Characteristics in Wheelchair Basketball Athletes. Research Quarterly For Exercıse And Sport. 2020; https://doi.org/10.1080/02701367.2020.1762834
 8. Aslı Devrim-Lanpir, Pelin Bilgic, Tuğba Kocahan, Gökhan Deliceoğlu, Thomas Rosemann, Beat Knechtle. Total Dietary Antioxidant Intake Including Polyphenol Content: Is it Capable to Fight against Increased Oxidants within the Body of Ultra-Endurance Athletes? Nutrients 2020; 12(6):1877 doi:10.3390/nu12061877
 9. Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu. An Investigation of Acute Effect of Kinesio Taping on Single Leg Balance in Taekwondo Athletes: A Randomized Controlled Trial [Taekwondo sporcularında kinezyo bantlamanın tek bacak dengesine akut etkisinin incelenmesi: randomize kontrollü çalışma]. Turk J Physiother Rehabil. 2020; 31(1):29-35. doi: 10.21653/tjpr.528454
 10. Bihter Akınoğlu, Ezgi Ünüvar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. The Acute Effect of Nerve-Gliding Exercises on the Handgrip Strength of Adolescent Tennis Players. [Adölesan Tenis Sporcularında Nöral Kaydırma Egzersizlerinin El Kavrama Kuvveti Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 2020; 56(x): i-ix; DOI: 10.5336/sportsci.2020-73978
 11. Ayşe Birsu Topcugil Kırık, Oğuz Yüksel, Hüseyin Dursun, Tuğba Kocahan, Dayimi Kaya. Preparticipation Screening Practices in Different Health Institutions [Spora katılım öncesi değerlendirmede farklı sağlık kuruluşlarının tutumu]. Turkish Journal of Sports Medicine 2020; 55 (1):46-51 DOI: 10.5152/tjsm.2020.158
 12. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ezgi Ünüvar, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Gövde Kas Kuvveti ile Otur-Uzan Esnekliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Investigation of the Relationship Between Trunk Muscle Strength and Sit and Reach Flexibility in Athletes]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2020; 12(1): 9-15 doi: 10.5336/sportsci.2019-70705
 13. Osman Hamamcılar, Aslıhan Nefes, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Basit Şeker Tüketiminin Ağız ve Diş Sağlığına Etkisinin İncelenmesi [Investigation of the Effect of Free Sugar Consumption on Oral and Dental Health in Athletes]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2020; 12(1): 58-64 doi: 10.5336/sportsci.2019-70418
 14. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Shoulder stabilization exercises and neuromuscular electrical stimulation can increase internal and external rotator muscle strength and normalize strength ratios. Medicina dello Sport 2019 December;72(4):596-608 DOI: 10.23736/S0025-7826.19.03601-9
 15. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Body composition and torso muscle strength relationship in athletes. Progress in Nutrition 2019; 21(4): 1019-1028 DOI: 10.23751/pn.v21i4.8605
 16. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Türkiyede Olimpiyata Hazırlanan Sporcuların Cinsiyete Göre Ağız-Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi [Determination of the Oral and Dental Health Profile in Athletes Prepared to the Olympics By Gender in Turkey]. Türkiye Klinikleri J Sports Sci. 2019;11(3):146-52. DOI: 10.5336/sportsci.2019-66542
 17. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Effect of dental caries and the consequential variation in blood parameters on the anaerobic performance of rowing athletes. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2019;27(2): 55-60 doi: 10.5505/ias.2019.78466
 18. Banu Kabak, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Abdullah Genç, Adnan Hasanoğlu. Does Pes Planus Influence Balance Performance in Athletes? [Pes Planus Sporcularda Denge Performansını Etkiler mi?]. Spor Hekimliği Dergisi 2019; 54(3): 195-201; Turkish Journal of Sports Medicine DOI: 10.5152/tjsm.2019.132
 19. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Stabilization training versus equilibrium training in karate athletes with deafness. Journal of Exercise Rehabilitation 2019;15(4):576-583. https://doi.org/10.12965/jer.1938306.153
 20. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Habip Özsoy, Osman Hamamcılar, Adnan Hasanoğlu. Kadın ve Erkek Voleybol Sporcularında Diz Eklemi Kas Kuvveti ve Kas Kuvvet Dengesinin Karşılaştırılması [Comparison of the Knee Joint Muscle Strength and Muscle Strength Balance in Female and Male Volleyball Players]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2019;11(2):67-73.  doi:10.5336/sportsci.2019-66584
 21. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan.  The effect of deafness on the physical fitness parameters of elite athletes. Journal of Exercise Rehabilitation. 2019;15(3):430-438. https://doi.org/10.12965/jer.1938100.050
 22. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu. The effect of body composition on pulmonary function in elite athletes. Progress in Nutrition 2019; 21 (3): 542-551 DOI:10.23751/pn.v21i3.8238
 23. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Effect of intestinal parasites on anaerobic performance and muscle strength in athletes. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2019;27(1): 17-24  doi: 10.5505/ias.2019.89847.
 24. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoglu, Abdullah Genç, Banu Kabak, Gökhan Deliceoğlu,  Adnan Hasanoğlu. Tabancalı Atıcılık Sporcularında Ayak Basış Genişliği, Postural Salınım, Üst Ekstremite İzometrik Kas Kuvveti ve Atış Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (The Relationship Between Foot Width, Postural Sway, Upper Extremity Isometric Muscle Strength and Shot Performance). Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2019;11(1):14-20 doi: 10.5336/sportsci.2018-63405
 25. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Taşkın Özkan. The relationship between peripheral muscle strength and respiratory function and respiratory muscle strength in athletes. Journal of Exercise Rehabilitation 2019;15(1):44-49. https://doi.org/10.12965//jer.1836518.259
 26. Aslı Devrim-Lanpir, Tuğba Kocahan, Gökhan Deliceoğlu, Erkan Tortu, Pelin Bilgic. Is there any predictive equation to determine resting metabolic rate in ultra-endurance athletes? Progress in Nutrition. 2019; 21(1): 25-33 DOI: 10.23751/pn.v2lil.8052.
 27. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Adnan Hasanoğlu. The effect of short and long-term exercise on postural control of soccer players (Futbolcularda kısa ve uzun süreli egzersizin postural kontrol üzerine etkisi). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 12(3): 193-200. 
 28. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ahmet Buğra Selvi. Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Sporcularının Üst Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması (Comparison of Upper Extremity Isokinetic Muscle Strength of Wheelchair Basketball and Wheelchair Table Tennis Players). Spor Hekimliği Dergisi. 2018;53(4):160-166 DOI: 10.5152/tjsm.2018.105.
 29. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Comparison of muscular strength and balance in athletes with visual impairment and hearing impairment. Journal of Exercise Rehabilitation 2018;14(5):765-770. https://doi.org/10.12965/jer. 1836304.152
 30. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Effect of poor oral health on respiratory functions and hence sportive performance. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2018;26(3): 74-79. doi: 10.5505/ias.2018.43402
 31. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım. Türkiye Erkek Boks Milli Takım Sporcularının Omuz ve Diz Eklemi İzokinetik Kas Kuvvet Profilinin Belirlenmesi. Turk J Physiother Rehabil. 2018;29(2):37-43.doi: 10.21653/tjpr.453719
 32. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Ezgi Ünüvar, Adnan Hasanoğlu. Havalı Tabanca Atıcılık Sporcularında Tetik Kolu ve Diğer Kolun Omuz Eklemi İzometrik Kas Kuvveti ve Propriyosepsiyon Duyusunun Karşılaştırılması (Comparison of Shoulder Joint Isometric Muscle Strength and Joint Position Sense of Trigger Arm and Opposite Arm in Air Pistol Shooting Athletes). Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2018;10(3):116-22. DOI: 10.5336/sportsci.2018-62501
 33. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ender Kaya, Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu, Adnan Hasanoğlu. Elit Erkek Plaj Voleybolu ve Salon Voleybolu Sporcularının Sıçrama Performansı ve Diz Eklemi İzokinetik Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması (Comparison of Vertical Jump Performance and Knee Joint Isokinetic Muscle Strength of Elite Male Beach Volleyball and Indoor Volleyball Athletes). Türkiye Klinikleri J Sports Sci. 2018;10(2):73-9. DOI: 10.5336/sportsci.2018-60966
 34. Osman Hamamcılar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Diş Çürüğünün Quadriceps Kas Gücü ile İlişkisi (Relation of Quadriceps Muscle Performance to Sports Decay). Türkiye Klinikleri J Sports Sci. 2018;10(2):51-6. DOI: 10.5336/sportsci.2017-58554
 35. Osman Hamamcılar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Maksilla-Mandibuler Çene Posterior Bölge Dental Ekstraksiyonunun Quadriceps Kas Kuvveti Üzerine Etkisi. (The Effect of Maxilla-Mandibuler Jaw Posterior Region Tooth Extraction on Quadriceps Muscle Strength in Athletes). Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2018;10(1):37-43. DOI: 10.5336/sportsci.2017-58158
 36. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu. Determination of the relationship between core endurance and isokinetic muscle strength of elite athletes. J Exerc Rehabil. 2018;14(3): 413-418.doi:https://doi.org/10.12965/jer.1836148.074
 37. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Özge Çoban, Necmiye Ün Yıldırım. Is there Relationship between Pectoralis Minor Muscle Length and Shoulder Rotator Muscles Strength? Universal Journal of Public Health. 2018;6(3):161-165 DOI:10.13189/ujph.2018.060305
 38. Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Salih Sarı, Adnan Hasanoğlu. Assessment of the relation of serum iron and ferritin levels to isokinetic muscle strength in elite athletes without anemia. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2018;26(1): 17-20. doi: 10.5505/ias.2018.46872
 39. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Gökhan Deliceoğlu, Erkan Tortu, Necmiye Ün Yıldırım. An Investigation of the Relationship Between Isokinetic Strength of Knee Flexor and Extensor Muscles and Vertical Jump Performance in Elite Male Volleyball Players [Elit Erkek Voleybol Sporcularında Diz Fleksör ve Ekstansör Kaslarının İzokinetik Kas Kuvveti ile Sıçrama Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi] International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences. 2018 January - February -March; 26:13-26 Doi: 10.17363/SSTB.2018.1.3
 40. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Oğuzhan Mete, Adnan Hasanoğlu. Determination of the relationship between respiratory function and respiratory muscle strength and grip strength of elite athletes. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2017;25(4): 118-124 doi: 10.5505/ias.2017.37167
 41. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Çağlar Soylu. Judo Sporcularında Gövde Stabilizasyon Egzersizlerinin Kalça Fleksör ve Ekstansör Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Turk J Physiother Rehabil. 2017; 28(3):100-110. doi: 10.21653/tfrd.360011.
 42. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu. Determination of upper extremity muscle strength profile of Turkish weightlifting national team athletes. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2017; 25(3): 93-98. DOİ: 10.5505/ias.2017.26566
 43. Bihter Akınoğlu, Murad Mutlu, Tuğba Kocahan. Effect of septoplasty on functional outcomes and physical fitness level. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2017;25(3): 67-71. doi: 10.5505/ias.2017.86658
 44. Tuğba Kocahan, Ender Kaya, Bihter Akınoğlu, Yasemin Karaaslan, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. The Effects of Isokinetic Strength Training on Strength at Different Angular Velocities: a Pilot Study. (İzokinetik Kuvvet Antrenmanının Farklı Açısal Hızlardaki Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma). Turkish Journal of Sports Medicine 2017;52(3):77-84. DOI: 10.5152/tjsm.2017.073.
 45. Çağlar Soylu, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım, Murat Bozkurt, Tuğba Kocahan. Examination of Knee Isokinetic Strength and Single-Leg Balance of Operated and Non-Operated Side of Patients with Unilateral Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation (MACI) Surgery: Pilot Study. (Tek Taraflı Matriks ile İndüklenmiş Otolog Kondrosit İmplantasyonu Yapılan Hastaların Opere ve Non-Opere Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kuvveti ile Tek Ayak Denge Değerlerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma). Turkish Journal of Sports Medicine 2017;52(3): 93-102. DOI: 10.5152/tjsm.2017.075.
 46. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Görme engelli uzun mesafe atletizm sporcularında diz fleksör ve ekstansörlerinin izokinetik kas kuvvet profilinin belirlenmesi: Pilot çalışma (Determination of the isokinetic muscle strength profile of knee flexors and extensors in visually impaired long-distance athletes: Pilot study). Journal of Human Sciences 2017; 14(2): 2111-2120. doi:10.14687/jhs.v14i2.4306 (8. Ulusal Biyomekanik Kongresi. 19-23 Ekim 2016 / Ankara (SB) sunulmuştur).
 47. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Characteristics of upper extremity’s muscle strength in Turkish national wheelchair basketball players team. Journal of Exercise Rehabilitation 2017; 13 (1):62-67 https://doi.org/10.12965/jer.1732868.434.
 48. Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Tuğba Kocahan, Özge Çoban, Adnan Hasanoğlu. Determination of the relationship between core endurance and sitting balance in wheelchair basketball players: apilot study. [Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularının Core Enduransları ile Oturma Dengesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma] SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences. 2016; 20: 1-12.
 49. Banu Kabak, Muharrem Karanfilci, Taner Ersoz, Mehmet Kabak. Analysis of sports injuries related with shooting. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016; 56: 1-7.
 50. Bilgiç P, Tamer F, Yabanci N, Hamamcilar O, Bilgiç SC, Hongu N. Exploring the use of text messages for increasing nutrition knowledge and improving dietary practices in teen athletes. The FASEB Journal 2014; 28 (1_supplement): 379-386.
 51. Muharrem Karanfilci, Banu Kabak. Analysis of sports injuries in training and competition for handball players. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2013; 15(3): 27-34.
 52. Tuğba Kocahan. Sports injuries and illnesses during the London Summer Olympic Games 2012. BJSM Online First, published on March 20, 2013 as 10.1136/bjsports-2013-092380. (Teşekkür)
 53. Banu Kabak, Muharrem Karanfilci. Türkiye’ de Tekvando Branşında Görülen Spor Yaralanmaları. Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2013; 5(2): 68-73.
 54. Osman Hamamcılar. XVI. Akdeniz Oyunlarında Türk Milli Takım Kafilesinin Ağız ve Diş Sağlığı Sorunları. Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2013; 5(1): 1-7.
ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 
 1. Tuğba Kocahan, Ayşe Sena Özsoy, Banu Kabak, Bihter Akınoğlu. Erkek güreşçilerde Q açısı ile kalça eklemi rotasyon açılarının pes planus deformitesine göre karşılaştırılması [comparisons of the Q angle and hip joint internal-external rotation angles of male wrestlers with and without pes planus deformity]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (Journal of Sports and Performance Researches) 2020;11(2):94-102  DOI: 10.17155/omuspd. 636349 
 2. Banu Kabak, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Okçularda Tutuş ve Çekme Kollarının Omuz Eklemi Kas Kuvveti, Esneklik ve Propriosepsiyon Duyusunun Karşılaştırılması [Comparison of Muscle Strength, Flexibility and Proprioception of Bow and Draw Arms in Archers]. Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences 2020, 31 (1), 20-28. DOI: https://doi.org/10.17644/sbd.538393
 3. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Türkiye Paralimpik Takımlar Ağız-Diş Sağlığı Profili [Mouth-Dental Health Profile of The Turkish Paralympic National Team]. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019;14 (1):1-13.
 4. Tuğba Kocahan, Burak Üstündağ, Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu. Eskrime Özgü Görsel Reaksiyon Simülasyon Testi İle Denge, Anaerobik Güç ve Görsel Reaksiyon Parametreleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi [Examination Of The Relationship Between Fencing-Specific Visual Reaction Simulation Test And Balance, Anaerobic Power And Visual Reaction Parameters]. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 3(4): 169-180.
 5. Bihter Akınoğlu, Murad Mutlu, Bahar Anaforoğlu Külünkoğlu, Tuğba Kocahan. Nazal Septal Deviasyonun Kişilerin Fiziksel Uygunluk Seviyesi Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma [The Effect of the Nasal Septal Deviation On Physical Fitness Level: A Pilot Study] Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. (Med. J. Ankara Tr. Res. Hosp.) 2018; 51(2): 84-89 ISSN:1304-6187.
 6. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Elit güreşçilerde biyoelektrik impedans analiz yöntemiyle ölçülen kol kas kütlesi ile izokinetik üst ekstremite kas kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):117-24. DOI: 10.26453/otjhs.405254
 7. Tuğba Kocahan, Yavuz Yıldız. Nöralterapi Uygulaması. [ Neuraltherapy practice.] Türkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2018; 4(1):35-40. (Derleme)
 8. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Tuğba Birben, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu, Gülcan Karaman. Goalball Sporcularında Ayakkabının ve Görmenin Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Evaluation of The Effect of Shoes and Seeing on Balance in Goalball Players). Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2018; 6(1):69-76. DOI: 10.30720/ered.418257.
 9. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu. Bacak Uzunluk Farkı Diz Ekstansör ve Fleksör Kas Kuvvetini Etkiler mi? Paralimpik Yüzücülere Ait Olgu Serisi. [Does Leg Length Discrepancy Affect Flexor And Extensor Muscle Strength of the Knee? A Case Series of Paralympic Swimming Athletes. Turkish Journal of Sports Medicine] Spor Hekimliği Dergisi 2018; 53(1): 47-50 DOI: 10.5152/tjsm.2018.089 (Olgu Sunumu)
 10. Gökhan Deliceoğlu, Gürcan Ünlü, Betül Coşkun, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan, Settar Koçak. Yıldız Milli Voleybolcuların Düşerek Sıçramada Yerle Temas Süreleri Ve Düşme Yüksekliğinin Güç Ve İş Çıktılarına Etkileri. [The Effect Of Ground Contact Tıme And Drop Heıght On Work And Power Outputs For Drop Jump In Youth Turkısh Natıonal Volleyball Players]. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2017; 11 (3): 253-258.
 11. Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. İndirek Kalorimetri ile Ölçülen Dinlenik Metabolik Hız Değerlerinin Bazı Kestirim Formülleri ile Karşılaştırılması. Araştırma makalesi. (Comparing Resting Metabolic Rate Values Measured by Indirect Calorimetry with Some Predictive Equations). Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2017, 28 (2), 155-168.
 12. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Taşkın Özkan. Sporcularda kor kaslarının statik ve dinamik dayanıklılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (The investigation of relationship between static and dynamic endurance of core muscles in athletes). Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 2(3):13-22. DOI: 10.26453/otjhs.315690.
 13. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Özge Çoban, Necmiye Ün Yıldırım. Yapılan Sporun Karakteristiği Solunum Fonksiyonlarını Etkiler mi? Voleybol ve Judo Sporcularının Karşılaştırılması: Pilot Çalışma. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 2 (2): 27-33.
 14. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Pehlivan Çavuş , Gülcan Karaman, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Ali Tekçe. Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 1(2): 74-84.
 15. Burak Üstündağ, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Gülcan Karaman, Gökhan Deliceoğlu. Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Özelliklerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2 (2): 57-65.
 16. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Burhan Başoğlu. Judo Sporcularının Pulmoner Fonksiyonları İle Core Enduransları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Solunum Hastalıkları 2016; 26, (1-2-3): 9-13.
 17. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Tuğba Birben, Özge Çoban, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Paralimpik Okçuların ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularının Core Stabilizasyon Verilerinin Karşılaştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 1(3): 21-27
 18. Banu Kabak, Muharrem Karanfilci, Nuran Karakuyu. Güreş ve Judo Spor Dallarında Görülen Spor Yaralanmalarının Karşılaştırılması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. Journal of Sports and Performanca Researches. Samsun.
 19. Osman Hamamcılar. 14-17 Yaş Grubu Güreş ve Boks Branş Sporcularının Çürük Prevalansı. Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. BESBD 2009; 4(4): 151-155.
 20. Turgay F, İslekel H, Karamızrak SO, Yenisey C, Kocahan T, Selamoglu S. Orta Yaşlı Erkeklerde İki Farklı Sağlıklı Yaşam Sporunun Serum Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkileri. Spor Hekimliği Dergisi. 2006; 41 (4): 105-112.
 21. Karamızrak SO, Kocahan T, Nalçakan M. Universiade 2005 Oyunlarında Doping Kontrol Yönetim ve Denetimi. Spor Hekimliği Dergisi. 2006; 41 (4): 129-144.
 22. Karamızrak SO, Nalçakan M, Kocahan T. XXIII. Universiade 2005 İzmir Yaz Spor Oyunlarında Sağlık Hizmetleri. Spor Hekimliği Dergisi. 2006; 41 (2): 61-70.
 23. Metin Ergün, Tuğba Kocahan, Çetin İşlegen, Oğuz Karamızrak. Sezon Öncesi Aktivite Düzeyinin Profesyonel Sporcuların Vücut Kompozisyonlarına Etkisi [Effect Of Pre-Season Exercise Level On Body Composition In Professional Male Athletes]. Spor Hekimliği Dergisi. 1999; 34 (2): 93-100.

KİTAP BÖLÜMÜ

 1. Tuğba Kocahan. Kadın spor yaralanmalarının önlenmesi [Prevention of sports injuries in female athletes]. Kaplan Ş, editör. Kadın ve Spor 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics. 2019;5(1):77-82.
 2. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu (2020). Kadın ve Spor. Tolga Saka, (Ed.), Spesifik Popülasyon (681-688). Ankara: Güneş Kitapevi
 3. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu (2020). Atletizm. Tolga Saka, (Ed.), Spor Branşlarına Göre Yaralanmalar (883- 892). Ankara: Güneş Kitapevi
 4. İbrahim Dündar, Aydın Balcı (2020). Taekwondo ve Karate. Tolga Saka, (Ed.), Spor Branşlarına Göre Yaralanmalar (979- 984). Ankara: Güneş Kitapevi