Bildiriler

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİLER

 1. Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Burak Ustundağ, Adnan Hasanoğlu. Kadın ve Erken Haltercilerde Alt ve Üst Ekstremite Anaerobik Performansın Karşılaştırılması [The Comparıson of Lower and Upper Extremıty Anaerobıc Performance in Women and Man Weightlifters. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S10)
 2. Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Hamitcan Güraslan, Banu Kabak, Adnan Hasanoğlu. Serbest ve Grekoromen Stildeki Erkek Güreşçilerin Dikey Sıçrama, Çeviklik, Anaerobik Güç ve Sprint Performanslarının Karşılaştırılması [The Comparison of Vertical Jump, Agility, Anaerobic Power, Sprint Performances in Freestyle and Greco-Roman Wrestlers. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S11)
 3. Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Bilal Rengül, Banu Kabak, Adnan Hasanoğlu. Kadın ve Erkek Sporcularda Anaerobik Performans ile Reaktif Çeviklik Arasındaki İlişki [The Relationship Between Anaerobic Performances and Reactive Agility in Male and Female Athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S16)
 4. Erkan Tortu, Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Adnan Hasanoğlu. Kadın ve Erkek Triatlon Sporcuların Farklı Ergometrelerdeki oksijen tüketimlerinin ve Toparlanma Yüzdelerin karşılaştırılması [Comparison of Oxygen Consumption and Recovery Percentages of Female and Male Triathlon Athletes in Different Ergometers. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S19)
 5. Banu Kabak, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Aydın Balcı, Adnan Hasanoğlu. Farklı branşlardaki atletlerin sürat, reaktif çeviklik ve anaerobik güç verilerinin karşılaştırılması [The comparıson of speed, reactive agility and anaerobic power of athletes in different branches. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S21)
 6. Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Akarsu kano ve kürek sporcularının postür analizinin karşılaştırılması [Comparison of posture analysis of slalom canoe and rowing athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S27)
 7. Aydın Balcı. Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Akarsu ve durgun su kano sporcularında statik ve dinamik dengenin karşılaştırılması [Comparison of static and dynamic balance in sprint and slalom canoeing athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre  (S28)
 8. Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu Halter ve atletizm sporcularında kor enduransın karşılaştırılması [Comparison of core endurance in weightlifting and track and field athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S45)
 9. Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Judo ve kürek sporcularında denge performansının karşılaştırılması [Comparison of balance performance in judo and rowing athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S46)
 10. Bihter Akınoğlu, Büşra Paköz, Banu Kabak, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Scapular asimetrisi olan sporcularda omuz eklemi proriosepsiyon duyusunun incelenmesi [examination of shoulder joint proprioception sense in athletes with scapular asymmetry. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S61)
 11. Tuğba Kocahan, Büşra Paköz, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Taekwondo ve karate sporcularinda diz eklemi propriosepsiyon duyusunun karşilaştirilmasi [comparison of knee joint proprioception sensation in taekwondo and karate athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S62)
 12. Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Başüstü ve başaltı spor yapan sporcularda postür analizinin karşılaştırılması [comparison of posture analysis of overhead and non-overhead sports athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S63)
 13. Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Statik ve dinamik spor yapan sporcularda statik ve dinamik dengenin karşılaştırılması [comparison of static and dynamic balance in athletes doing static and dynamic sports. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S64)
 14. Bihter Akınoğlu, Mukaddes Aras, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda core endurans ile statik ve dinamik denge becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi [investigation of the relationship between core endurance and static and dynamic balance ability in athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S67)
 15. Tuğba Kocahan, Tuba Atalay, Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Adnan Hasanoğlu. Kadın ve erkek yüzme sporcularında tüm vücut izometrik kas kuvveti ve kuvvet dengesinin karşılaştırılması [comparison of whole-body isometric muscle strength and strength balance in female and male swimming athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S174)
 16. Aslıhan Nefes Çakar, Erkan Tortu, Ebru Arslanoğlu Badem, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Kano sporcularında aerobik performansın ve toparlanma parametrelerinin farklı karbonhidrat tüketim düzeylerine göre incelenmesi [Examination according to different carbohydrate consumption levels aerobic performance and recovery parameters of canoe athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S250)
 17. Ebru Arslanoğlu Badem, Aslıhan Nefes Çakar, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Tuğba kocahan, Adnan Hasanoğlu. Karate sporcularının yeme bozukluğu riskleri ile vücut kompozisyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between body composition with risks of eating disorder of the karate athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S251)
 18. Osman Hamamcılar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Periapikal lezyonlarin sporcu kas kuvvetine etkisi [the effect of periapical lesions on athlete muscle strength. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S382)
 19. Ahmet Gökhan Dündar, Meryem Karaaziz, Gizem Aytaç, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan. Adölesan sporcuların depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin incelenmesi [Investigation of depression, anxiety and stress levels of adolescent athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (S441)
 20. Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Ender Kaya, Ebru Arslanoglu, Aslıhan Nefes, Adnan Hasanoglu. Genç Erkek Sporcularda Vücut Yağ Yüzdesi ve Maksimal Oksijen Tüketimi Arasındaki İlişki. [Relationship Between Body Fat Percent and Maximal Oxygen Uptake Among Young Male Athletes. 18th International Sport Sciences Congress online congress, 07th - 09th November 2020]. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020 Online Kongre (494)
 21. Banu Kabak, Ayşe Sena Özsoy, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Kadın Ve Erkek Yüzme Sporcularinda Pes Planus Varlığının Q Açısı Ve Kalça Eklemi İnternal Ve Ekternal Rotasyon Açilari Üzerine Etkisinin İncelenmesi [Investigation of the Effect of Pes Planus Presence on Q Angle and Internal and External Rotation Angle of Hip Joint in Female and Male Swimming Athletes. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-74)
 22. Banu Kabak, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ezgi Ünivar, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Demografik Özellikler Ve Spor Yili Kuadriseps Açisini Etkiler Mi? / Does Demographic Characteristics And Sports Year Affect Quadriceps Angle In Athletes? [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-75)
 23. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu. Güreş Sporcularında Boyun Kaslarının Kuvveti Ile Solunum Fonksiyonları Ve Solunum Kas Kuvveti Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Determination of The Relationship Between the Neck Muscle Strength and Respiratory Functions and Respiratory Muscle Strength In Wrestlers. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey]17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-76)
 24. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Habib Özsoy, Adnan Hasanoğlu. Lumbal Lordoz Açısı Az Olan Sporcularda Gövde Kas Kuvvetinin İncelenmesi / Investigation of trunk muscle strength in athletes with low lumbar lordosis angle. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-77)
 25. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Osman Alper Şener, Adnan Hasanoğlu. Güreş Sporcularinda Gövde İzometrik Ve İzokinetik Kas Kuvveti Arasindaki İlişkinin İncelenmesi / Analysis of the Relationship Between the Torso Isometric and Torso Isokinetic Muscle Strengths of Wrestlers. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-78)
 26. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu. Kadin Ve Erkek Güreş Sporcularinin Postür Analizlerinin Karşilaştirilmasi / Comparison of the Postural Analyses of Female and Male Wrestlers. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-79)
 27. Tuğba Kocahan, Osman Alper Şener, Ezgi Ünüvar, Bihter Akinoğlu, Habib Özsoy, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu. Ayak Uzunluğu Ve Ayak Bileği Propriosepsiyon Duyusu İle Ayak Bileği Eklem Hareket Açikliği Ve Esneklik Arasindaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation of Relationship Between Foot Length, and Ankle Joint Position Sense With Ankle Joint Range of Motion and Flexibility. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-109)
 28. Bihter AKINOĞLU, Haluk AKÇAY, Ezgi ÜNÜVAR, Tuğba KOCAHAN, Adnan HASANOĞLU. Sporcularda Duyusal Hedefli Ayak Bileği Rehabilitasyon Stratejilerinin Ayak Taban Basıncına Anlık Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Immediate Effect of Sensory Targeted ankle Rehabilitation Strategies on Plantar Pressure in Athletes. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-110)
 29. Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Elit Karate Sporcularının Postür Değerlendirmesi: Erkek Ve Kadın Sporcuların Karşılaştırılması / Evaluation of the Posture of Elite Karate Athletes: Comparison of Male and Female Athletes. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-150)
 30. Gizem Aytaç, Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu, Merve Erdoğdu. Erkek sporcularda depresyon, kaygı ve algılanan stres düzeylerinin tespit edilmesi / Determination of Depression, Anxiety and Perceived Stress Levels in Male Athletes. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-178)
 31. Osman Hamamcılar, Gizem Aytaç, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu, Ahmet Gökhan Dündar. İki Farklı Spor Branşında Ağız Sağlığı Ve Anksiyete İlişkisi / Relationship Between Oral Health and Anxiety in Two Different Branches of Sport. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-179)
 32. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Ülkemiz Elit Sporcularında Ağız Diş Sağlığının Sportif Performansa İle İlişkisi. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-188)
 33. Ebru Arslanoğlu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Erkan Tortu, Hatice Işık , Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Diyet Asit Yükünün İzokinetik Kas Kuvvetine Ve Anaerobik Performansa Etkisi / Effect of Dietary Acid Load on Anaerobic Performance and Isokinetic Muscle Strength in Athletes. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-282)
 34. Ebru Arslanoğlu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Sporcularin Yeme Bozukluğu Risklerinin Siniflandirma Ve Regresyon Ağaci Analizi İle İncelenmesi / Classification and Regression Tree Analysis of Eating Disorder Risks in Athletes. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-283)
 35. Ayşe Birsu Topcugil Kırık, Oğuz Yüksel, Tuğba Kocahan, Hüseyin Dursun, Dayimi Kaya, İnci Tuğçe Çöllüoğlu. Sporcularda Ekg Bulgularının Spor Tipi, Egzersiz Yoğunluğu, Antrenman Seviyesi Ve Fiziksel Uygunluk Düzeyi Parametreleri İle İlişkisi / Correlation of Ecg Findings in Athletes With Sports Type, Exercise Intensity, Training Volume and Fitness Level. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-293)
 36. Bihter Akınoğlu, Hatice Işık, Aslıhan Nefes Çakar, Ebru Arslanoğlu, Banu Kabak, Adnan Hasanoğlu, Tuğba Kocahan. Güreş Sporcularında Hava Değişim Pletismografisi Ve Deri Kıvrım Kalınlığı Kullanılarak Vücut Yağ Yüzdesinin İncelenmesi / The Investigation of Body Fat Percentage Using Air-Displacement Plethysmography and Skinfold Thickness in Wrestlers. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (SB-366)
 37. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Aslıhan Nefes. Erkek Sporcularda Vücut Kompozisyonu Parametreleri İle Gövde Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Investigation of the Relationship Between the Body Composition and the Trunk Muscle Strength of Male Athletes]. II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019, Manisa / Türkiye (SB-43)
 38. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Aslıhan Nefes. Sporcularda Antropometrik Özellikler İle Gövde Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Investigation Of The Relationship Between The Anthropometric Proporties And The Trunk Muscle Strength In Athletes]. II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019, Manisa / Türkiye (SB-44)
 39. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ezgi Ünüvar. Judo Sporcularında Diz Eklemi Yaralanmalarının Fonksiyonel Alan Üzerine Etkisinin İncelenmesi [Investigation Of The Effects Of Knee Joint Injuries On Functional Area In Judo Athletes]. II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019, Manisa / Türkiye (SB-53)
 40. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ezgi Ünüvar. Sporcularda Paravertebral Kinezyotaping Uygulamasının Lumbal Lordoz ve Torakal Kifoz Açısına Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma [Investigation Of The Effect Of Paravertebral Kinesiotaping On Lumbal Lordosis And Thoracic Kyphosis Angle: Pilot Study]. II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019, Manisa / Türkiye (SB-54)
 41. Tuğba Kocahan. 2018 Akdeniz Oyunlarında Türk Sporcularında Yaralanmaların Ve Sağlık Birimine Yapılan Başvuruların Epidemiyolojisi. “The Epidemiology Of Injuries And The Incidence Of The Applications In Turkish Athletes At Mediterranean Games At 2018” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 61)
 42. Tuğba Kocahan, Stres Kırığı Olan Sporcularda Diz Eklemi Kas Kuvvetinin İncelenmesi. “Examination Of Muscular Strength Of Knee Joints In Athletes With Stress Fractures” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 62)
 43. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu. Yetişkin Bireylerde Bazı Vücut Kompozisyon Ölçümleri İle Bazı Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. “Evaluation Of Correlation Between Certain Measurements Of Body Composition And Various Blood Parameters In Adults” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 192)
 44. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Ezgi Ünüvar. Sporcularda Gövde Kas Kuvveti İle Esneklik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. “Relationship Between Core Muscle Strength And Flexibility In Athletes” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 635)
 45. Ezgi Ünüvar, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu. Addüktör Straini Olan Sporcularda Diz Eklemi Kas Kuvvetinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. “Assessment Of The Knee Joint Muscle Strength In Athletes With Adductor Muscle Strain: A Pilot Study” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 236)
 46. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Ali Keleş. Serbest Ve Grekoromen Stil Genç Güreşçilerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. “Comparison Of Physical Fitness Standards Of Free And Grekoromen Style Young Wrestlers” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 355)
 47. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Selman Kaya. Genç Erkek Ve Genç Kadın Tenisçilerin Tenis Branşına Uygun Parametreler Bakımından İncelenmesi. “Examination Of Young Male And Young Female Tennis Players In Terms Of Proper Parameters For Tennis Branches” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 374)
 48. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Adnan Hasanoğlu. Haltercilerde Alt ve Üst Ekstremite Anaerobik Güç Ve Kapasitesinin Statik Kuvvet Parametreleri İle İlişkilendirilmesi. “Associating The Anaerobic Power And Capacity Of The Upper And Lower Extremity In The Weightlifting With Static Force Parameters” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 346)
 49. Gökhan Deliceoğlu, Elif Numanoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu. Genç Yüzücülerde Alt ve Üst Ekstremiteye Yönelik Kısa Süreli Yorgunluğun Postural Salınıma Etkisi. “Effect Of Short-Term Fatigue On Lower And Upper Limbs To Postural Oscillation In Young Swimmers” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 338)
 50. Burak Ustundağ, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan, Gökhan Deliceoğlu. Eskrime Özgü Görsel Reaksiyon Simülasyon Testi İle Denge, Anaerobik Güç Ve Görsel Reaksiyon Parametreleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. “Examination Of The Relationship Between Fencing-Specific Visual Reaction Simulation Test And Balance, Anaerobic Power And Visual Reaction Parameters” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 393)
 51. Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Adnan Hasanoğlu. Atletlerin Branşları İle Sürat, Dikey Sıçrama, Anaerobik Güç, Vücut Kompozisyonu Ve Reaksiyon Zamanlarının İlişkilendirilmesi. “Associating Speed, Vertical Jump, Anaerobic Power, Body Composition And Reaction Times With The Branches Of Athletes” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB 339)
 52. Bihter Akınoğlu. Hamstring Kas Yaralanması Olan Sporcularda Diz Eklemi Kas Kuvvetinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. “Examination Of Muscle Strength Of Knee Joint In Athletes With Hamstring Strain: Pilot Study” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB114)
 53. Bihter Akınoğlu. Tekerlikli Sandalye Basketbol Sporcularının Dominant Ve NonDominant Omuz Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması. “Comparison Of Dominant And Non-Dominant Shoulder Muscular Strength Of Whellcahir Basketball Athletes” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (SB115)
 54. Tuğba Kocahan. Effect of somatotype on body muscle strength in athletics athletes: comparison of mesomorphic and ectomorphic body types (Atletizm sporcularında somatotipin gövde kas kuvvetine etkisi: mezomorfik ve ektomorfik vücut yapılarının karşılaştırılması). Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 19-22 Eylül 2018, Eskişehir/Türkiye (SB).
 55. Tuğba Kocahan. The study of the effect of dominance on shoulder muscle strength in tennis players (Tenis sporcularında dominantlığın omuz kas kuvvetine etkisinin incelenmesi). Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 19-22 Eylül 2018, Eskişehir/Türkiye (SB).
 56. Bihter Akınoğlu. Comparison of shoulder joint isometric muscle strength and joint position sense of trigger arm and barrel arm in rifle shooting athletes. (Tüfekli atıcılık sporcularında tetik kolu ve namlu koluna ait omuz eklemi izometrik kas kuvveti ve eklem pozisyon hissinin karşılaştırılması). Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 19-22 Eylül 2018, Eskişehir/Türkiye (SB).
 57. Bihter Akınoğlu. Comparison of core muscle strength in swimming athletes with and without mechanical low back pain. (Mekanik bel ağrısı olan ve olmayan yüzme sporcularında kor kas kuvvetinin karşılaştırılması). Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 19-22 Eylül 2018, Eskişehir/Türkiye (SB).
 58. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Taşkın Özkan, Oğuzhan Mete, Necmiye Ün Yıldırım. Descriptive Statistics and Comparison of Static Endurance Test Results of Core Muscles in Rowing National Team Athletes. World Congress of Sport Sciences Researches 23-26 November 2017, Manisa/Türkiye [Kürek Milli Takım Sporcularının Kor Kaslarının Statik Endürans Test Sonuçlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve Karşılaştırılması. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23-26 Kasım 2017, Manisa/Türkiye] (SB187)
 59. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Oğuzhan Mete, Necmiye Ün Yıldırım. Investigation of the Relationship Between Pulmonary Function Parameters and Grip Strengths of Judo Athletes. World Congress of Sport Sciences Researches 23-26 November 2017, Manisa/Türkiye [Judo Sporcularının Solunum Fonksiyon Parametreleri ile Kavrama Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23-26 Kasım 2017, Manisa/Türkiye] (SB215)
 60. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Is There Relationship Between Hamstring Muscle Length and Hamstring Muscles Strength in Judo Athletes? 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (KSB229)
 61. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu, Aslıhan Nefes. Evaluation of Relation Between Visceral Fat Rate and Blood Lipid Parameters.  15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye (KSB786)  (KSB786)
 62. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Özge Çoban, Necmiye Ün Yıldırım. Determining Upper Extremity Strength in Wheelchair Basketball Players. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye   (KSB214)
 63. Tuğba Birben, Necmiye Ün Yıldırım, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. The Relationship Between Functional Movement Screen and Lower Extremity Isokinetic Muscle Strength Balance in Athletes-Pilot Study. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (SB292)
 64. Özge Çoban, Necmiye Ün Yıldırım, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Determination of Number of Repetition Specific to 60 °\ Seconds And 180 °\ Sec Angular Velocities in the Formation of İsokinetic Knee Assessment Protocols: Pilot Study. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (SB220)
 65. Ezgi Aypar, Gökhan Deliceoğlu, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan. Implicit Learning and Visual Reaction Time in Taekwondo Athletes. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (KSB794)
 66. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Necmiye Ün Yıldırım, Çağlar Soylu, Ufuk Apur, Adnan Hasanoğlu. A comparison of wrist isokinetic muscle strength in wheelchair table tennis and wheelchair basketball players. Orthopaedic journal of sports medicine, 2017, 5.2_suppl 2: https://doi.org/10.1177/2325967117S00068
 67. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Tuğba Birben, Necmiye Ün Yıldırım. Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Plaj Voleybolu Sporcularının Omuz Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 68. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Tuğba Birben, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Biathlon ve Silahlı Atıcılık Sporcularının Omuz İnternal ve Eksternal Rotasyon İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 69. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Tuğba Birben, Özge Çoban, Necmiye Ün Yıldırım. Trambolin ve Artistik Jimnastik Sporcularının Denge Değerlerinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 70. Ebru Arslanoğlu, Aslıhan Nefes, Tuğba Kocahan. Elit Erkek ve Kadın Güreşçilerde Bazı Antropometrik Ölçümler İle Bazı Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. The International Balkan Conference in Sport Sciences (Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresini) 21-23 Mayıs 2017 Bursa / Turkey
 71. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Taşkın Özkan, Necmiye Ün Yıldırım. Türkiye Kürek Milli Takım Sporcularının Solunum Fonksiyonları Ve Kor Kaslarının Statik Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 72. Ebru Arslanoğlu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Elit Güreşçilerde Biyoelektrik İmpedans Analiz Yöntemiyle Ölçülen Kol Kas Kütlesi İle İzokinetik Üst Ekstremite Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 73. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Burak Üstündağ, Erkan Tortu. Güreş Erkek Ve Kadın Milli Takım Sporcularının Kısa Süreli Yorgunluk Öncesi İle Sonrasında Görsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 74. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Çağlar Soylu, Özge Çoban, Tuğba Birben, Necmiye Ün Yıldırım. Eskrim Sporcularında İzokinetik Diz Ve Omuz Kuvvet Profilinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 75. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Banu Kabak, Özge Çoban, Ayşe Urgancıoğlu, Necmiye Ün Yıldırım. Futbolcularda Diz Eklemi Kas Kuvveti İle Qadriceps Açısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 76. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Oğuzhan Mete, Necmiye Ün Yıldırım. Elit Bayan Güreş Sporcuları İle Elit Bayan Kürek Sporcularının Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Fonksiyon Testi Ve Maksimal İstemli Ventilasyon Değerlerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 77. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Taşkın Özkan, Necmiye Ün Yıldırım. Türkiye Erkek Grekoromen Güreş Milli Takım Sporcularının Solunum Fonksiyon Test Sonuçlarının Tanımlayıcı İstatistikleri. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 78. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Özge Çoban, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Futbolcularda Solunum Fonksiyonları ile Kassal Endurans Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (SB)
 79. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım, Özge Çoban, Adnan Hasanoğlu. Comparison of hearing impaired and healthy taekwondo player. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [İşitme Engelli Tekvandocular İle Sağlıklı Tekvandocuların Dengelerinin Karşılaştırılması. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya 01-04 Kasım 2016] (SÖZ)
 80. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Necmiye Ün Yıldırım, Çağlar Soylu, Adnan Hasanoğlu. Determination of the effects of scoliosis on the core endurance in weightlifting athletes aged between 15-18: Pilot study. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [15-18 Yaş Halter Sporcularında Skolyozun Core Endurans Üzerine Etkisinin Araştırılması: Pilot Çalışma. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (SÖZ)
 81. T. Kocahan, Ö. Küçükakça, R. Genç. Sporcu eğitim merkezlerinde yatılı olarak öğrenim gören adolesan sporcularda barsak parazitlerinin görülme sıklığı. (1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, 19-21 Nisan 2010, sözel sunum, kongre bildiri kitapçığında yayımlandı)
 82. M. Hazır, T. Kocahan, A. Tekelioğlu, P. Ufuk, B. Kabak. Türk yıldız boks milli takımı sporcularında fizik yapı ve postüral değerlendirme. (1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, 19-21 Nisan 2010, sözel sunum, kongre bildiri kitapçığında yayımlandı)
 83. A. Tekelioğlu, T. Kocahan, B. Kabak, M. Hazır, P. Ufuk. Türk grekoromen güreş yıldız milli takımı ve Türk serbest güreş yıldız milli takımı sporcularının antropometrik, vücut kompozisyonu ve somatotip özellikleri. (1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, 19-21 Nisan 2010, sözel sunum, kongre bildiri kitapçığında yayımlandı)
 84. Osman Hamamcılar. Mouth, Jaw and Face Injuries Caused by Traumas in Sailing [Yelken Sporunda Travma Sonucu Oluşan Ağız, Diş ve Yüz Yaralanmaları].  12 th International Sports Congress. 12-14 december 2012 Denizli / Turkey (1105)

ULUSLARARASI POSTER BİLDİRİLER

 1. Tuğba Kocahan, Aslıhan Nefes Çakar, Ebru Arslanoğlu, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu. Boks Sporcularında Vücut Kompozisyonunun Solunum Fonksiyonu İle İlişkisi. [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye (PB-698)
 2. Ezgi Ünüvar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Hande Güney Deniz. Two-Dimensional Knee and Hip Kinematics in Athletes with and without Adductor Strain. 24. Annual Congress of the European College of Sport Science, 03-06 July 2019, Prague / Czech Republic (PB-1974)
 3. Ezgi Ünüvar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Hande Güney Deniz. Kalça Addüktör Kas Yaralanması Olan Sporcularda İki Boyutlu Gövde-Kalça-Diz Biyomekaniğinin Ve Kalça Kas Kuvvetinin İncelenmesi [Two-Dimensional Trunk-Knee-Hip Biomechanics and Hip Muscle Strength in Athletes With Hip Adductor Strain]. II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019, Manisa / Türkiye (PB-220)
 4. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu, Aslıhan Nefes. Sporcularının Biyoelektrik Empedans Ölçümü İle Bazı Antropometrik Ölçümleri Ve Tahmin Modelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. “Evaluation of Bioelectrical Impedance Correlation with Anthropometric Measurements and Predictive Models in Athletes” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (PB 191)
 5. Burak Ustundağ, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan, Gökhan Deliceoğlu. Erkek Ve Kadın TOHM Cimnastikçilerin Vücut Kompozisyonu Ve Denge Postural Salınım Yetilerinin İncelenmesi. “Examination of Body Composition and Balance Postural Oscillations of Male and Female T Olympic Preparatory Center’ Gymnastics” 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye (PB 394)
 6. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Taşkın Özkan, Oğuzhan Mete, Necmiye Ün Yıldırım. Descriptive Statistics and Comparison of Static Endurance Test Results of Core Muscles in Women Freestyle Wrestling National Team. World Congress of Sport Sciences Researches 23-26 November 2017, Manisa/Türkiye [Bayan Serbest Güreş Milli Takım Sporcularının Kor Kaslarının Statik Endürans Test Sonuçlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve Karşılaştırılması. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23-26 Kasım 2017, Manisa/Türkiye] (PB186)
 7. Tuğba Kocahan, Gülcan Karaman, Gökhan Deliceoglu, Erkan Tortu. The Examination of the Postural Sway Values in Male Hearing Impaired Weight Athletes. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye (PB660)
 8. Tuğba Kocahan, Aslıhan Nefes, Ebru Arslanoğlu. Evaluation of Nutritional Status of Adolescent Athletes in Different Branches. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB774)
 9. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu, Aslıhan Nefes. Evaluation of The Effectiveness of ‘Sports Nutrition’ Education Given to Athletes From Various Sports. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB785)
 10. Tuğba Kocahan, Gökhan Deliceoğlu, Aslıhan Nefes, Erkan Tortu, Ebru Arslanoğlu. Analysis of Maximum Oxygen Consumption Capacities with Body Composition of Wrestling and Boxing National Team Athletes. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB773)
 11. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Ender Kaya. Effect Of Short And Long Time Fatigue On Body Sway Balance in Footbal Players. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB816)
 12. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Oğuzhan Mete, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım. Investigation Of The Relationship Between Respiratory Function Parameters And Grip Strength Of Elite Deaf Athletes. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye [Elit İşitme Engelli Sporcularının Solunum Fonksiyon Parametreleri ve Kavrama Kuvvetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 15-18 Kasım 2017, Antalya/Türkiye] (PB230)
 13. Gökhan Deliceoğlu, Betül Coşkun, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan. Comparison Of Jump And Balance Abilıties Of Youth National Volleyball Team According To Gender. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB840)
 14. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Pehlivan Çavuş, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan.  Comparing Body Sway And Visual Reactions Of Hearing Impaired Judo Athletes And National Judo Athletes. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB435)
 15. Gökhan Deliceoğlu, Sinem Vardar, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan. Examination Of The Stepping And Different Forms Jump Characteristics Of Volleyball Young Team Players. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB817)
 16. Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Determination Of The Relationship Between Muscle Strength And Sports Performance in Upper Extremity in Wheelchair Basketball Athletes: Pilot Study. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye   (PB718)
 17. Burak Ustundağ, Ali Ahmet Doğan, Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan. Assessing The Lower Extremity Muscle Strength's Effects On The Ability Of Anaerobic Power and Capacity in Judo Athletes. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB533)
 18. Nazlı Çirkin, Gökhan Deliceoğlu, Nazlı Çirkin, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan. The Effect Of Postural Sway And Anaerobic Capacity Of Trainings Applied To Hearing Impaired National Karate. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB525)
 19. Gökhan Deliceoğlu, Gürcan Ünlü, Betül Coşkun, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan. The Effect Of Box Height And Ground Contact Time On Work Performed And Power Outputs For Drop Jump in Youth Turkish National Volleyball Players. 15th International Sport Sciences Congress 15st-18th November, 2017, Antalya / Türkiye  (PB845)
 20. Aynur Demirel, Tuğba Kocahan, Baran Yosmaoğlu, Emre Başkan, Mahmut Çalık, Çiğdem Öksüz, Nevin Ergun. The Epidemiology of Injuries in Turkish Athletes at Rio Paralympics. Amerıcan College Of Sports Medicine (Acsm) 64th Annual Meeting 2017. 30th May - 3rd Jun Hyatt Regency Denver at Colorado USA 2017
 21. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Oğuzhan Mete, Necmiye Ün Yıldırım. Türkiye Bayan Güreş Milli Takım Sporcularının Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (PB)
 22. Gülcan Karaman, Gökhan Deliceoğlu, Erkan Tortu, Tuğba Kocahan. Farklı Branşlardaki Sporcuların Y-Balance Değerlerinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences) 21 - 23 Mayıs 2017, Bursa (PB)
 23. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Özge Çoban, Necmiye Ün Yıldırım. Is there relationship between pectoralis minor muscle lenght and shoulder rotator muscles strength? 4nd World Conference on Health Sciences. 28 April-30 April 2017, Antalya.
 24. Tuğba Kocahan, Aslıhan Nefes, Ebru Arslanoğlu, Hande Kündeş. Determination of Nutrition Habits and Fluid Consumption of Athletes at Different Branches. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Farklı Branşlardaki Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Sıvı Tüketimlerinin Saptanması. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 25. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu, Hande Kündeş, Aslıhan Nefes. Evaluation of Daily Fluid İntake and Urine Density of Adolescent Athletes. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Adölesan Sporcuların Günlük Sıvı Tüketimlerinin ve İdrar Dansitelerinin Değerlendirilmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 26. Tuğba Kocahan, Ebru Arslanoğlu, Aslıhan Nefes, Hande Kündeş. Analyzing The Strength, Balance and Flexibility Parameters of Women Goalball Paralympics Team. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Kadın Goalball Milli Takımındaki Sporcuların Whey Proteini ve Kreatin Monohidrat Kullanımlarının Vücut Bileşimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 27. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Burak Üstündağ, Gözde Hiçdurmaz. Analyzing The Anaerobic Power and Capacities of Men's National Team Athletes In Different Branches. 14th International Spor Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 28. Burak Üstündağ, Tuğba Kocahan, Gözde Hiçdurmaz, Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu. Analyzing The Anaerobic Power and Capacities of Sight-Disabled Judo and Goalball Men's Paralympics Team Athletes. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Görme Engelli Judo ve Goalball Erkek Paralimpik Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 29. Gülcan Karaman, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu. Determining and Comparing The Balance Levels of Short Track and Biathlon National Team Athletes. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Shorttrack ve Biatlon Milli Takim Sporcularının Denge Düzeylerinin Tespiti ve Karşilaştirilmasi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 30. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu. Comparing Aerobic, Anaerobic Power and Capacity Values of Female and Male Boxing National Team Athletes. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Kadın ve Erkek Boks Milli Takım Sporcularının Aerobik, Anaerobik Güç ve Kapasite Değerlerinin Karşılaştırılması. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 31. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu. Aerobic Changes of Women’s Boxing National Team Athletes During Simulation Workout. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Kadın Boks Milli Takım Sporcuların Simulasyon Çalışmasında Aerobik Değişimleri. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 32. Tuğba Pehlivan Çavuş, Gülcan Karaman, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu. Analyzing The Strength, Balance and Flexibility Parameters of Women Goalball Paralympics Team. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerinin İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 33. Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan. Analyzing the Body Composition and Aerobic Capacity of Boxing, Archery and Short Track Men's National Team Athletes. 14th International Sport Sciences Congress Antalya 01st-04th November, 2016 [Boks, Okçuluk ve Short Track Erkek Milli Takım Sporcularının Vücut Komposizyonları ile Aerobik Kapasitelerinin İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya 01-04 Kasım 2016] (POS)
 34. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Ufuk Apur, M.Ertuğrul Yaşa, Necmiye Ün Yıldırım. Paralimpik Atıcılarda Omuz Fleksör ve Ekstansör İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma. 1.Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu. 2016; 3(2): S1-21 S6, İstanbul.
 35. Erkan Tortu, Gökhan Deliceoğlu. Cosmed K5 Cihazı ile Ölçülen Dinlenik Metabolik Hız Değerlerinin Bazı Kestirim Formulleri ile Karşılaştırılması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 1-4 Kasım 2016.


ULUSAL BİLDİRİLER

ULUSAL SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 1. Bihter Akınoğlu, Muhammed Haluk Akçay, Ezgi Ünüvar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Sporcularda Duyusal Hedefli Ayak Bileği Rehabilitasyon Stratejilerinin Denge Becerisine Anlık Etkisinin İncelenmesi. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (SB-9)
 2. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Adnan Hasanoğlu. Jimnastik Sporcularının Postür Analizlerinin Değerlendirilmesi. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (SB-50)
 3. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Habib Özsoy, Adnan Hasanoğlu. Kadın ve Erkek Güreş Serbest Sporcularında Diz Eklemi Konsantrik Ve Egzantrik Kas Kuvveti Ile Kas Kuvvet Dengesinin Karşılaştırılması. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (SB-10)
 4. Ezgi Ünüvar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. Torakal Kifoz Ve Lumbal Lordoz Açıları Ile Ayak Taban Basınç Dağılımı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. [Investigation of Relationship Between Thoracic Kyphosis and Lumbal Lordosis Angles and Plantar Pressure Distribution]. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (SB-18)
 5. Ezgi Ünüvar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Hande Güney Deniz. Kalça Addüktör Kas Yaralanması Olan Sporcularda Gövde-Kalça-Diz Biyomekaniğinin ve Kalça Kas Kuvvetinin İncelenmesi. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 18-20 Nisan 2019, Ankara / Türkiye (SB-104)
 6. Ayşe Birsu Topcugil Kırık, Oğuz Yüksel, Hüseyin Dursun, Tuğba Kocahan, Dayimi Kaya. Spora Katılım Öncesi Değerlendirmede Sağlık Birimlerinin Tutumu. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi. 22-24 Mart 2019, Antalya/Türkiye.
 7. Ayşe Birsu Topcugil Kırık, Oğuz Yüksel, Hüseyin Dursun, İnci Tuğçe Çöllüoğlu, Tuğba Kocahan, Dayimi Kaya. Sporcularda EKG Yorumlamada Cardiopoint Yazılımı Sudden Death Screening (SDS) Modülü ile Hekim Tutarlılığı. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi. 22-24 Mart 2019, Antalya/Türkiye.
 8. Ayşe Birsu Topcugil Kırık, Oğuz Yüksel, Hüseyin Dursun, İnci Tuğçe Çöllüoğlu, Tuğba Kocahan, Dayimi Kaya. Sporcularda EKG Bulgularının Spor Tipi, Egzersiz Yoğunluğu, Antrenman Seviyesi ve Fiziksel Uygunluk Düzeyi Parametreleri İle İlişkisi. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi. 22-24 Mart 2019, Antalya/Türkiye.
 9. Bihter Akınoğulu, Ezgi Ünüvar. Kano sporcuları ve kürek sporcularının üst ekstremite kas kuvvetlerinin karşılaştırılması. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi. Belconti Resort Hotel, Antalya 25-28 Nisan 2018 (S-032)
 10. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Oğuzhan Mete, Çağlar Sovlu, Taşkın Özkan, Necmiye Ün Yıldırım. Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularının Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. The Ankara Hotel, Ankara 4-6 Mayıs 2017
 11. Tuğba Kocahan, Ender Kaya, Bihter Akınoğlu, Yasemin Karaaslan, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Belirli Açısal Hızlardaki İzokinetik Kuvvet Eğitiminin Diğer Açısal Hızlardaki Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 12. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Özge Çoban, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Tekvando Sporcularının İzokinetik Kas Kuvveti Karakteristiğinin Belirlenmesi. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 13. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Biathlon ve Buz Hokeyi Sporcularının Diz Fleksiyon ve Ekstansivon Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017.
 14. Ahmet Bayrak, Bilen Galip Kürklü, Necmiye Ün Yıldırım, Üzeyr Taha İşcan, Tuğba Kocahan. Futbol ve Hentbolcuların Fonksiyonel Hareket Değerlendirme Test Sonuçlarının Karşılaştırılması. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 15. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu. 2020-2024 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanan Sporcuların Ağız-Diş Sağlığı Durumları. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 16. Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu, Burhan Başoğlu. Rio 2016 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanan Türkiye Paralimpik Milli Takımı Ağız-Diş Sağlığı Profili. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 17. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Necmiye Ün Yıldırım. Çağlar Soylu, Ufuk Apur, Adnan Hasanoğlu. Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi İle Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularının El Bileği Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması. XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi 22-26 Kasım 2016 İstanbul [A comparison of wrist isokinetic muscle strength in wheelchair table tennis and wheelchair basketball players. XIII. Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery (TUSYAD) Congress Istanbul November 2016] (SS)
 18. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Necmiye Ün Yıldırım, Çağlar Sovlu. Adnan Hasanoğlu. 12-14 Yaş Grubu Tenisçilerde El Bileği İzokinetik Kas Kuvveti İle Kavrama Kuvveti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi 22-26 Kasım 2016 İstanbul [Determination of the relationship between the wrist isokinetic muscle strenght and the grip strength in tennis players aged between 12-14. XIII. Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery (TUSYAD) Congress Istanbul November 2016] (SS).
 19. Çağlar Soylu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Görme engelli uzun mesafe atletizm sporcularında diz fleksör ve ekstansörlerinin izokinetik kas kuvvet profilinin belirlenmesi: Pilot çalışma. 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi. 19-23 Ekim 2016 / Ankara (SB)


ULUSAL POSTER BİLDİRİLER

 1. Tuğba Kocahan, Banu Kabak, Bihter Akınoğlu, Adnan hasanoğlu. Sporcularda Demografik Özellikler ve Spor Yılı Aktif Diz Ekstansiyon Açısını Etkiler Mi? X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (PB-67)
 2. Tuğba Kocahan, Ayşe Sena Özsoy, Ezgi Ünüvar, Banu Kabak, Bihter Akınoğlu, Adnan hasanoğlu. Kano Sporcularında Pes Planus Varlığı Q Açısı Ve Kalça Eklemi Internal Ve Ekternal Rotasyon Hareketini Etkiler Mi?  X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (PB-24)
 3. Ezgi Ünüvar. Sporcularda Kalça Çevresi Kas Kuvveti Ile Alt Ekstremite Ve Gövde Kinematiği Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (PB-25)
 4. Ezgi Ünüvar. Kalça Addüktör Kas Yaralanması Olan Kadın Ve Erkek Sporcularda Kalça Stabilizatör Kas Kuvveti Ve Frontal Düzlem Vücut Kinematiklerinin Karşılaştırılması. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-9 Kasım 2019 Gaziantep / Türkiye (PB-26)
 5. Tuğba Kocahan, Ezgi Ünüvar. Güreş sporcularında aktif diz ekstansiyon açısı ile quadriceps ve hamstring kas kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi. Belconti Resort Hotel, Antalya 25-28 Nisan 2018 (P-022)
 6. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Özge Çoban, Tuğba Birben, Taşkın Özkan, Necmiye Ün Yıldırım. İşitme Engelli Erkek Karate Sporcularında İşitme Cihazının Sporcuların Dengeleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. The Ankara Hotel, Ankara 4-6 Mayıs 2017.
 7. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Burak Üstündağ. Güreş ve İşitme Engelli Karate Erkek, Kadın Milli Takım Sporcularının Wingate Anaerobik Güç Testi Ölçümlerinin Karşılaştırılması. 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kırıkkale 10-12 Mayıs 2017.
 8. Gülcan Karaman, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Tuğba Pehlivan Çavuş, Gökhan Deliceoğlu. Erkek ve Kadın Judo Sporcuların Postural Salınım Düzeyleri ve Bacak Kas Kütlelerinin Karşılaştırılması. 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kırıkkale 10-12 Mayıs 2017.
 9. Ebru Arslanoğlu, Aslıhan Nefes. Tugba Kocahan, Pelin Bilgiç. Elit Jimnastikçilerde Duygusal Yeme, Kontrolsüz Yeme ve Bilişsel Yeme Kısıtlaması Davranışları ile Cinsiyet ve Vücut Bileşimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 11-13 Mayıs 2017 Swissotel/Ankara (PB)
 10. Tuğba Kocahan, Banu Kabak, Ender Kava, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. 2016 Yılında Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezine Gelen Sporcuların Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özellikleri. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 11. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Artroskopik Meniskus Tamiri Geçirmiş Futbolcuda Kas Kuvvetlendirmenin Önemi: Olgu Sunumu. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 12. Gökhan Deliceoğlu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Erkan Tortu, Burak Üstündağ, Adnan Hasanoğlu. U-19 Futbol Takımı Oyuncularının Aerobik Kapasite ve Süratlerinin, Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvveti ile İlişkilendirilmesi. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 13. Tuğba Kocahan, Ayşe Urgancıoğlu, Bihter Akınoğlu, Emine Cihan, Ender Kaya, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. 12-18 Yaş Artistik ve Ritmik Cimnastikçilerin Ekstremite Kas Kuvveti ve Kor Enduranslarının Karşılaştırılması. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017
 14. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Görme engelli judo sporcuları ile partnerleri arasındaki uyumun incelenmesi: Pilot çalışma. 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi. 19-23 Ekim 2016 / Ankara (PB)
 15. Necmiye Ün Yıldırım, Şener Büyükturan, Kezban Bayramlar, Nuriye Özengin, Bahar Anaforoğlu, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan. Tekerlekli sandalye basketbol sporcularında omuz ağrı ölçeğinin geliştirilmesi. XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi 22-26 Kasım 2016 İstanbul [Developing a shoulder pain scale for wheel chair basketball players. XIII. Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery (TUSYAD) Congress Istanbul November 2016] (PS)
 16. Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Çağlar Soylu. Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu. Çift Yumurta İkizi Boksörlerin Core Enduransları, Kas Kuvveti Ve Denge Değerlerinin Karşılaştırılması: Vaka Sunumu. [Comparison of fraternal twins boxer's core endurance, muscle strength and balance measurements: Case report. XIII. Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery (TUSYAD) Congress Istanbul November 2016] (PS)
 17. Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım, Özge Çoban. Adnan Hasanoğlu Tekerlekli sandalye basketbol sporcuları ile tekerlekli sandalye masa tenisi sporcularının oturma dengelerinin karşılaştırılması. XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi 22-26 Kasım 2016 İstanbul [Comparison of sitting balance of wheelchair basketball players and wheelchair table tennis players. XIII. Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery (TUSYAD) Congress Istanbul November 2016] (PS).
 18. Necmiye Ün Yıldırım, Banu Kabak, Meral Hazır, Nuriye Özengin. Atıcılık Milli Takım Sporcularının Gövde Stabilitelerinin Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara.