Biyokimya Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı
                                 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim SorumlusuEylem ORHAN AKSÜT
Uzman Biyolog
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden
Biyolog Ünvanını alarak mezun oldu.
2005 yılında Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim
Dalı Bilim Uzmanı ünvanını aldı. 2002-
2006 yıllarında Gençlik Spor Vakfı,
2006-2009 yıllarında Spor Genel Mü-
dürlüğü Persnel ve Eğitim Dairesi Baş-
kanlığında çalıştı. 2009 yılından itiba-
ren Spor Genel Müdürlüğü Sağlık
İşleri Dairesi Başkanlığında çalışmak-
tadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

                                  
Biyokimya Laboratuvarı
Birim SorumlusuBelma HANER
Kimyager
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümün-
den mezun oldu. 1985-1987 yıllarında
Düzen Laboratuvarlar Grubunda çalış-
tı. 1987 yılından itibaren Spor Genel
Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkan-
lığında çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk

annesidir.                                                        
.


Biyokimya Laboratuvarında Bulunan Cihazlar ve Yapılan Testler;

Tam Kan Sayım Cihazı (2 adet), Otoanalizör Cihazı (2 adet), YSI 1500 Laktat Analizörü, Distile Su Cihazı (2 adet), Santrifüj Cihazı (1 adet), Vortex (3 adet)

- 20 parametreli tam kan sayımı,
- Açlık Kan Şekeri (AKŞ)
- Total Kolesterol
- HDL Kolesterol
- LDL Kolesterol
- Trigliserit
- SGOT (AST)
- SGPT (ALT)
- GGT
- ALP
- Üre
- Ürik Asit
- LDH
- Magnesium
- Demir
- Ferritin
- Total Protein
- Kreatinin
- Total Bilirubin
- Direkt Bilirubin
- Hemoglobin A1C1
- Elektrolit (Na, K, Cl)
- ASO, CRP, RF (manuel)
- Sedimentasyon
- Laktat

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Bulunan Cihazlar ve Yapılan Testler;

Mikroskop (3 adet), İdrar Analizörü (2 Adet), Elektrolit Cihazı, Santrifüj Cihazı (2 adet), pH Ölçer

- Tam idrar tahlili
- İdrar mikroskobisi
- Gaita mikroskobisi
- Na, K, Ca, Cl, pH