Kongre, Sempozyum, Seminer
  KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONUŞMACI OLARAK KATILIM

  1. Davetli Sempozyum (Invited Symposium) / Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sempozyumu. Oturum Başkanı / Chair: Tuğba Kocahan. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13-16 Kasım 2019, Antalya/Turkey (17th International Sport Sciences Congress, 13-16 November 2019, Antalya/Turkey).
  2. Tuğba Kocahan: Spor Yaralanmalarının Cinsiyet ve Spor Dalına Göre İncelenmesi (Investigation of sports injuries according to gender and sports branch). . [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye
  3. Dr. Fzt. Bihter Akınoğlu. Sporcularda Postür Analizi: Cinsiyet ve Spor Dalına Özgü Postürel Farklılıkların İncelenmesi [Posture Analysis in Athletes: Examination of postural differences according to gender and sports branch] [17th International Sport Sciences Congress, 13th - 16th November 2019 Antalya /Turkey] 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019 Antalya / Türkiye
  4. Tuğba Kocahan. Engelli Sporcu: Spor Hekimi Bakışı. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi. 22-24 Mart 2019, Antalya/Türkiye.
  5. Adnan Hasanoğlu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve SESAM Çalışmaları. ‘’Turkish Olympic Preperation Center And Studies Of SESAM’’ 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye.
  6. Tuğba Kocahan. Dopingle Mücadele. ‘’Figth Agains To Doping’’ 16th International Sport Sciences Congress. 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye.
  7. Bihter Akınoğlu. Spor Yaralanmalarını Önlemede Kas Kuvveti ve Dengenin Önemi. ‘’The Importance Of The Muscular Force And Balance In Prevention Of Sports Injuries’’ 31th October-03rd November 2018, Antalya / Türkiye.
  8. Tuğba Kocahan. Kadın Futbolu. 1. Futbol, Bilim ve Sağlık Sempozyumu. SANKO Üniversitesi, Gaziantep 2-3 Mart 2018.
  9. Bihter Akınoğlu. SESAM Çalışmaları. 1. Futbol, Bilim ve Sağlık Sempozyumu. SANKO Üniversitesi, Gaziantep 2-3 Mart 2018.
  10. Tuğba Kocahan. Kadın Futbolu. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017.
  11. Tuğba Kocahan. Sportif Başarıda Biyopsikososyal Modelin Önemi. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Gloria Sports Arena, Belek, Antalya 2-5 Nisan 2017.
  12. Tuğba Kocahan. Doping ve Kapsamı. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara 8-12 Nisan 2014.

  SEMİNERLER
  1. Adnan Hasanoğlu. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele. Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  2. Tuğba Kocahan. Dopingle Mücadele. Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  3. Tuğba Kocahan. Hijyen ve Sporda İlk Yardım. Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  4. Bihter Akınoğlu. Çocuk ve ergen sporcularda kuvvet antrenmanları nasıl yapılmalıdır? Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  5. Osman Hamamcılar. Çocuk ve ergen sporcularda ağız ve diş gelişimi, kapanma bozukluklarının önemi, diş gıcırdatma, çene sıkma (bruksizm), ağız ve diş sağlığının önemi. Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  6. Ebru Arslanoğlu. Çocuk ve ergenlerde günlük kalori ve besin ihtiyacı nasıl belirlenmelidir? Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  7. Ebru Arslanoğlu. Sıklet sporlarında çocuk ve ergenlere yaklaşım nasıl olmalıdır, kilo kontrolü nasıl sağlanmalıdır, çocuk ve ergenlerde diyet uygulaması sağlıklı bir yaklaşım mıdır? Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  8. Ebru Arslanoğlu. Çocuk ve ergenlerde besinsel ergojenik kullanılmalı mı? Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  9. Gökhan Deliceoğlu. Çocuk ve ergenlerde performans testleri neler olmalıdır (takipte kullanılacak indirekt testler). Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  10. Gökhan Deliceoğlu. Çocuk ve ergenlerde performans testleri nasıl değerlendirilir (sporcu kayıt sistemi). Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlığı Eğitim Semineri, Antalya 05-08 Ekim 2017
  11. Adnan Hasanoğlu. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  12. Tuğba Kocahan. Doping & Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele ve Sporda İlk Yardım. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  13. Osman Hamamcılar. Sporcularda Ağız ve Diş Sağlığının Önemi. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  14. Ebru Arslanoğlu. Spor Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  15. Bihter Akınoğlu. Sportif Rehabilitasyonda Elektroterapinin Yeri. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  16. Bihter Akınoğlu. İzokinetik Ölçme ve Değerlendirme. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  17. Bihter Akınoğlu. Sportif Yaralanmaların Önlenmesinde Kor Endürans ve Propriosepsiyon Duyusunun Önemi. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  18. Gökhan Deliceoğlu. Sportif Performansta Motorik Özelliklerin Uygulamaya Yansıtılması (Dayanıklılık, Kuvvet, Sürat, Güç, Esneklik, Reaksiyon Zamanı ve Denge). TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  19. Gökhan Deliceoğlu. Farklı Spor Branşlarında Antrenman Planlaması. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  20. Gökhan Deliceoğlu. Performans Testlerine Ait Uygulamalar ve Yorumlanması (Saha Uygulamaları). TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  21. Gökhan Deliceoğlu. Motorik Özelliklerin Geliştirilmesine Yönelik Antrenman Uygulamaları (Saha Uygulamaları). TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 26-28 Nisan 2017
  22. Tuğba Kocahan. Dopingle Mücadele. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  23. Tuğba Kocahan. Sporda İlk Yardım. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  24. Banu Kabak. Antropometrik Ölçme ve Değerlendirme, Postür Analizi. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  25. Ebru Arslanoğlu. Spor Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  26. Osman Hamamcılar. Sporcularda Ağız ve Diş Sağlığının Önemi. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  27. Bihter Akınoğlu. İzokinetik Ölçme ve Değerlendirme. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  28. Gökhan Deliceoğlu. Sportif Performansta Aerobik Kapasitenin Önemi. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  29. Gökhan Deliceoğlu. Çocuklarda Olgunlaşma ve Büyüme. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  30. Gökhan Deliceoğlu. Farklı Spor Branşlarında Antrenman Planlaması. TOHM’larda Görevli Antrenörlere Yönelik Sporcu Sağlık ve Performans Ölçme Değerlendirme Eğitim Semineri, Antalya 24-26 Şubat 2017
  31. Tuğba Kocahan. Profesyonellerin Güç Birliği, Doping. Fizyoterapistlere Yönelik Spor Fizyoterapisi Eğitim Semineri. Ankara TOHM, Ankara, 19-21 Ocak 2017.
  32. Tuğba Kocahan. Sporda Multidisipliner Yaklaşım. Diyetisyenlere Yönelik Spor Beslenmesi Eğitim Semineri. Ankara TOHM, Ankara, 28-30 Kasım 2016.
  33. Tuğba Kocahan. 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Gözlemleri. Psikologlara Yönelik Spor Psikolojisi Eğitim Semineri. Ankara TOHM, Ankara, 24-26 Kasım 2016.